Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Dung Cửu Ngôn".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Dung Cửu Ngôn"

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Yêu Nghiệt Nhớ Thuần Ngốc

Đây là câu chuyện kể về một thuần ngốc bị bắt phải phục tùng yêu nghiệt. Trong thế giới của Tô Nhan ngoài trừ các trò vui chơi giải thì quan trọng nhất vẫn chính là tình yêu dành cho việc ngao du thế giới. Tình yêu ư! Tất cả chẳng qua cũng chỉ là mây bay. Có thời gian nói chuyện yêu đương thì không bằng nhìn xem mọi thứ xung quanh xem là cái gì nha . Tục ngữ nói : Đầu khả đoạn, huyết khả lưu. Máy tính nhà cô tuyệt đối không thể mất. Hứa yêu ...
Chương 56

2018-01-12 11:01:17