Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Đông Nam Phong Xuy".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Đông Nam Phong Xuy"

Nhất Thời Động Tình

Nhất Thời Động Tình

Nếu nói đến sự bắt đầu tất cả thì nên bảo rằng chính là Đường Dĩ Mạch, cái gì cũng do hắn mà ra. Vì một phút động tình, nhất thời thế thôi mà Đường Dĩ Mạch ôn Cố Hiểu Noãn. Cũng chỉ là nhất thời động tình mà cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Sau đó, cũng nên đổ lỗi cho hai từ "động tình" mà muốn ăn sạch cô.Hắn chính là đại thúc thích chiếm tiện nghi và luôn hâm he ăn đậu hủ miễn phí từ Cố Hiểu Noãn. Ban đầu là động tình, là ...
Chương 9

2018-03-11 22:18:11