Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Đại Soái Phỉ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Đại Soái Phỉ"

Võ Hiệp Trùng Sinh

Võ Hiệp Trùng Sinh

Võ Hiệp Trùng Sinh - Võng Du Thế Giới - Thần Cấp Player - Lâm Dật xuyên vào trò chơi "Đại Giang Hồ" Thế GiớiNơi này có vô số môn phái chính tà - Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Toàn Chân, Hoa Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn, Đào Hoa Đảo, Minh Giáo, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Thành... Còn có rất nhiều tuyệt thế thần công trong truyền thuyết - Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đấu Chuyển Tinh Di, Lục Mạch Thần Kiếm, Lăng Ba Vi Bộ, Thái Cực Thần Công, Giáng ...
Quyển 1 - Chương 15

2017-12-30 23:19:20