Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Dạ Vũ Thanh Sắc".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Dạ Vũ Thanh Sắc"

Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

Mây đen vần vũ, bầu trời vang lên từng tia sét như muốn xé nát cả khoảng không. Trên đỉnh núi Lam Sơn Liễu Tu Nhã ngồi bắt động như một tượng đá điêu khắc thành hình người trong lòng niệm khẩu quyết thanh tâm pháp để bình ổn tâm ma đang sôi trào trong lòng. Nàng biết chỉ cần bị tâm ma khống chế thì lần độ kiếp này sẽ thất bại, theo sau đó sẽ bị tâm ma cắn nuốt dẫn đến linh hồn bị phản phệ, nếu nặng có thể khiến linh hồn phá hủy trở thành ...

2018-02-06 18:56:56