Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Dã Bạch Thái".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Dã Bạch Thái"

Sáp Kiện Vô Địch

Sáp Kiện Vô Địch

Nếu cơ thể con người được thiết kế như một phần mềm máy tính, có thể gắn thêm plug - in thì sẽ thế nào? Thế thì bạn có khả năng gia tăng sức mạnh vô cùng to lớn, gần như vô địch thiên hạ,sánh ngang với các kỳ nhân xuất chúng từ xưa tới nay.Quả thực, rất hiếm ai có được may mắn trời ban đó. May mắn có thể tùy ý gia tăng sức mạnh theo ý mình muốn, chi cần gắn plug - in. Nhưng hiếm chứ không phải không có, và kẻ may mắn đó chính ...
Chương 153

2017-12-29 23:22:32