Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Cổ Long Cương".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Cổ Long Cương"

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Trung Hoa là một đất nước có nền lịch sử lâu đời nhất trên thế giới, đặc biệt là nền lịch sử văn học, những bộ tiểu thuyết nổi tiếng như"Tam Quốc Diễn Nghĩa" là bộ truyện đầu tiên mở đường cho một trường phái văn học mới. Từ bộ truyện đó, nó đã được quần chúng trên khắp thế giới biết đến, yêu mến và đi vào đời sống văn học nhiều dân tộc khác.Tác giả Cổ Long Cương đã bắt đầu viết truyện Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc, cốt truyện xoay quanh hình tượng nhân vật Hứa ...
Quyển 2 - Chương 191

2017-12-30 09:40:04