Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Chử Tửu Luận Già Phê".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Chử Tửu Luận Già Phê"

Tiên Ngục

Tiên Ngục

Tiên Ngục! Một tòa ngục giam phi thường kỳ lạ đến ngỡ ngàng. Một tòa ngục giam có thể mang theo bên mình. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực thì có thể bắt bất cứ người nào vào trong đó. Nhân, Yêu, Ma! Không cần biết ngươi thuộc chủng tộc nào, chỉ cần một ý niệm của ta, ngươi sẽ bị tống vào trong Tiên Ngục.Bất cứ phạm nhân nào bị bắt vào trong Tiên Ngục đều trở thành lao công miễn phí. Luyện đan, luyện khí, chế tạo phù lục, chăm sóc linh thảo. Chỉ khi ngươi hữu ...
Chương 1503

2018-01-18 00:05:42