Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Chu Sa Lan".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Chu Sa Lan"

Giặc Bắc

Giặc Bắc

Giới giang hồ Đại Việt đã thành lập đoàn do thám Sát Đát để so quyền đọ kiếm với đoàn do thám viễn chinh Mông Cổ. Nhờ phần nào sự hy sinh của các chiến sĩ vô danh này mà Hưng Đạo Vương hai lần đánh bại quân Mông Cổ, tạo thành chiến công hiển hách còn được dân gian truyền tụng đến ngàn thụ Chính họ, với hơn mười năm nằm gai nếm mật phù trợ Bình Định Vương Lê Lợi giành lại độc lập cho đất nước sau hai mươi năm vong quốc. Ba trăm năm chục năm sau, ...
Chương 52

2017-12-28 22:25:32