Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Chinh Văn Tác Giả".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Chinh Văn Tác Giả"

Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Huyết Hồ Thiên Hạ: Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi

Nàng là một thân nữ nhi xinh đẹp mà tà ác của thế giới hiện đại. Một lần vì bất cẩn mà xuyên không, nàng đã âm thầm thề sẽ không ngu muội một lần nữa. Một mình nàng huyết tẩy giang hồ, oai phong lẫm liệt. Đứng trên đỉnh cao, hô mưa gọi gió, ai dám cản nàng? Nếu không sợ chết dưới lưỡi hái của tử thần, vậy hãy mau đến! Nàng không sợ gian khổ, chỉ sợ khó nắm bắt được lòng người.  m mưu nối tiếp âm mưu, nàng sẽ không bao giờ đầu hàng. Không ...
Quyển 2 - Chương 91

2018-01-26 18:56:40