Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Chân Huyến Lệ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Chân Huyến Lệ"

Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

Một Đêm Mê Loạn: Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây

"Tôi là xử nữ! Tôi muốn phá thân! Tôi muốn một đêm một trăm vạn! Còn nữa, tôi chưa nói hết! Tôi muốn một người đàn ông có kĩ thuật tốt, diện mạo phải anh tuấn, thân thể lại cường tráng. Có không, có không?” Không những không ai quan tâm cô mà còn khinh thường với cái giá cô đưa ra. Ngoại trừ… Một trăm vạn bán đêm đầu tiên của cô, không ngờ lại gặp một người đàn ông kia. Anh ta vừa thần bí lại rất hung dữ. Anh ta không những muốn chiếm đoạt thân thể cô mà còn muốn chiếm ...
Chương 651

2018-01-16 10:35:31