Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Canh Bất Nhượng".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Canh Bất Nhượng"

Tục Nhân Hồi Đáng

Tục Nhân Hồi Đáng

Ở thành phố Tùng Giang với hơn 8 triệu người, số người làm nghề như Biên Học Đạo không quá con số 80. Biên Học Đạo là người thẩm duyệt của nhật báo Tùng Giang, khác với người thẩm duyệt của nhà xuất bản, công việc của hắn yêu cầu cả năm trực ca đêm.Một tờ báo, hơn nữa còn làm người thẩm duyệt của nhật báo hẳn là phải có những tính chất đặc biệt? Đơn giản chỉ là cần phải chăm chỉ cẩn thận, tập trung tinh thần đồng thời cần lượng đọc tương đối và rèn luyện ...
Chương 102

2018-04-10 08:24:53