Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Beast1996".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Beast1996"

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Túy Mộng Sinh

Phong Hoa Tuyết Nguyệt Túy Mộng Sinh

Trên đời này, thực trừ con người, chim bay, thú chạy, cá tôm, cây cỏ,… ra, có lẽ cũng chẳng còn gì. Nhưng cũng có thể, như người đời hay nói, trên đời này, còn có những sinh mạng khác, những sinh mạng vượt qua cả sự hiểu biết của con người.Cứ như các loại sách cổ truyền lại, thì từ trong vô vi hỗn độn, sản sinh ra Thái Cực. Mà từ bản thân Thái Cực, khai sinh ra 3 dạng tồn tại: sự sống đầu tiên là Bàn Cổ, năng lượng đầu tiên là Nguyên Khí, nguyên lý ...
Chương 24

2017-12-29 10:09:00