Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Bàn Tay Kinh Kha".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Bàn Tay Kinh Kha"

Thuần Dương

Thuần Dương

Tùy Văn đế Khai Hoàng năm thứ mười bảy (CN năm 598), Thái Tông Lí Thế Dân chào đời trên đường trở về Thái Nguyên. Vừa đến Thái Nguyên, liền có một đạo nhân đến thăm hỏi, nói rằng đứa trẻ này tương lai nhất định sẽ cứu dân tế thế, vì thế gọi là “Thế Dân”. Về sau đạo nhân lại tặng cho Lí Uyên quyển sách “Khai Nguyên điển luận”. Lí Thế Dân từ trong quyển sách này dần dần ngộ ra đạo dựng nước, đây chính là quyển sách trợ giúp rất lớn cho việc Lí Thế ...
Chương 3

2017-12-30 15:32:05