Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Bại Bắc Thiểu Niên".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Bại Bắc Thiểu Niên"

Thanh Mai Chử Tửu (Mơ Xanh Nấu Rượu)

Thanh Mai Chử Tửu (Mơ Xanh Nấu Rượu)

Năm ấy, Giang Sam học đại học năm thứ hai, trong nhà đột nhiên gọi điện thoại tới nói cha kiểm tra bị ung thư gan, chuyện này đối với cậu mà nói là hoàn toàn sấm sét giữa trời quang, trong nhà vốn cũng không giàu có, bệnh của cha đem c