Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "Bắc Li Dạ".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "Bắc Li Dạ"

Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh

Truyện xuyên không Nữ Diêm Vương Nhà Có Thê Tử Lung Linh là câu chuyện về đệ nhất hương nữ thế gia, được ban hôn cho đương triều nhất sủng vương gia. Nàng vừa giáp mặt liền bị cự tuyệt hôn ước, bao nhiêu nhục nhã mang lên mình, một phút nghĩ quẫn nàng quyên sinh. Nhưng là mệnh cao số lớn, khi tỉnh dậy mới phát hiện mình vẫn còn ý thức chỉ là hành trình xuyên không  của nàng bắt đầu từ đây, nàng bắt đầu một kiếp sống mới nhưng phải thay đổi quá nhiều thứ, phải ...
Chương 130

2018-03-09 20:14:10