Hiện tại thegioitruyen.com chưa có thông tin của tác giả "A Tiều".
Hãy giúp thegioitruyen.com Đóng góp thông tin tác giả nhé.

Tác Giả "A Tiều"

Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Buông Gian Thần Của Trẫm Ra

Hoàng thượng ném đống tấu sớ trên tay xuống đất, hướng về phía Đổng Khanh mặc một bộ quan phục màu xanh lam, bực tức nói: "Ái khanh, Đậu thừa tướng góp nhặt không ít chứng cớ bất lợi với ngươi, cứ nói rằng Đổng gia thường xuyên lung lạc triều thần, kết đảng kết phái, mưu lợi riêng làm rối kỉ cương. . . Thừa tướng còn kèm theo bằng cớ, chứng nhận rõ ràng. Có phải là ngươi nhìn trúng ngôi vị hoàng đế của trẫm rồi hả ? Tính toán mưu đồ gian trá, cướp lấy giang ...
Chương 303

2018-12-15 14:32:39