TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thay Đổi Nữ Phụ! Khi Nữ Phụ Bỏ Rơi Nam Chủ!!!
Tuyết Phong Chi Luyến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~
Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
Nữ Phụ Là Tử Thần - Teen
Heo Ngốc! Anh Yêu Em
Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà
Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ
Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí