TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Sói Lang Bắt Được Tiểu Bạch Thỏ Chưa 18
Tình Hư Thế Ảo
Ngũ Đại Tài Phiệt
Chờ Đợi Em
Tội Cho Cô Gái Đó

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sư Huynh, Rất Vô Lương
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Lan Lan, Vi Phu Tình Nguyện Làm Ấm Giường
Tân Bảng Phong Thần: Tướng Công, Thiếp Đến Đây
Dị Năng Vương Phi
Tự Họa Vô Lai
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư