TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thú Nhân Chi Long Trạch
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Vương Gia! Vương Phi Có Hỉ!!!
Hầu Môn Kiêu Nữ
Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Chiếm Trọn Tim Đế Vương
Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!
Vương Gia Mau Lại Đây
Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012
Quận Vương Phi Phúc Hắc
Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô
Sủng Lên Tận Trời