TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Y Hậu Khuynh Thiên
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Boss Là Nữ Phụ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Hồ Nữ
Tìm Kiếm Nam Chính
Sư Huynh, Rất Vô Lương