TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Y Hậu Khuynh Thiên
Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Boss Là Nữ Phụ
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Thú Phi Thiên Hạ: Thần Y Đại Tiểu Thư
Hồ Nữ