TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Cậu Ấy Là Của Tôi!
Đồ Khó Ưa!! Tôi Thích Em!!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Bi Thiên
Thú Nhân Chi Đái Thượng Không Gian Xuyên Dị Giới
Chính Là Không Còn Hợp
Phượng Hoàng Kiếp
Dị Thế Chi Thành Thần Lộ | Con Đường Trở Thành Thần
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Hình Bóng
Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới
Tuyệt Đối Phục Tòng