CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lãnh Hoàng Phế Hậu
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí
Buông Gian Thần Của Trẫm Ra
Bạo Quân Độc Sủng
Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Đặc Công Tà Phi
Thịnh Thế Đích Phi
Quỷ Hoàng Phi
Cực Phẩm Gia Đinh