TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Trụ Lâm
Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Hãi Thiên Đường)
Quỷ Hô Bắt Quỷ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Cân Cả Thiên Hạ
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Bẩy Đêm Ma Mị
Tối Cường Song Tu Tà Ác
Hệ Thống Cực Phẩm
Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới
Thuần Thú Sư Ở Dị Giới - Other World's Monster Breeder