TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Y Hậu Khuynh Thiên
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Chiêu Diêu
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Khí Phi Hồ Sủng