TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Y Hậu Khuynh Thiên
Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tuyệt Sắc Nguyên Tố Sư: Tiểu Dã Phi Của Tà Vương
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Chiêu Diêu
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y