TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

[Ngưu - Yết] Yêu Em Đi Anh
[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nam Chính, Nữ Phụ Ta Không Cần Bọn Ngươi!
Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
Nữ Phụ Là Tử Thần - Teen
Hoàng Hậu Siêu Quậy
Làm Nữ Phụ? Xin Lỗi Đây Không Rảnh!
Hoàng Hậu Nổi Loạn: Đi Nhậu Thôi!
Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ