TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!
Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?
Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nữ Phụ Là Vợ Nam Chính~
Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ
Nữ Chính! Cô Tiêu Đời Rồi!!
Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà
Boss Xuyên Không - Nữ Phụ Xấu Xí
Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!
Nữ Phụ Thành Nữ Vương
Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)
Ta Đã Làm Nên Tội Nghiệt Gì Chứ?? Nam Chủ Tránh Ra!!!
Xuyên Qua Mạt Thế Tung Hoành