TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Thiên Tài Nhi Tử Và Mẫu Thân Phúc Hắc
Sư Phụ Vô Lương, Ma Nữ Phúc Hắc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Vân Tịch Truyện - Thiên Tài Tiểu Độc Phi
Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc