TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Lần Này, Là Em Vứt Bỏ Anh
Trò Chơi Hào Môn: Bác Sĩ Cầm Thú, Để Tôi Đi
Lãng Tử Phụ Tình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Linh Vũ Thiên Hạ
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Boss Là Nữ Phụ
Sư Huynh, Rất Vô Lương