TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Trái Tim Anh Không Phải Sắt Đá
Tình Sâu Sao Lưu Luyến
Mùa Mận Xanh Rụng
Khi Tử Thanh Ngoảnh Lại, Ngàn Đoá Mai Rời Cành Rụng Xuống
Cùng Hát Một Bài Ca (Nhất Niệm Sênh Ca Khởi)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Trọng Sinh Chi Tân Quý Công Tử
Chiêu Diêu
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường
Dị Năng Vương Phi
Tối Thượng Đa Tình Giả