TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Bách Hợp Lại Thượng Đan Phi Hiệp
Tứ Ca Ít Đắc Ý
Gian Xảo Long
Toái Tâm Kiếp
Trư Tiểu Muội

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Hầu Môn Kiêu Nữ
Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi
Kiêu Tế
Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống
Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Thứ Xuất Thứ Xuất
Độc Hậu Trùng Sinh, Nàng Thê Hung Hãn Của Lãnh Vương Phúc Hắc
Thiếu Phu Bất Lương
Bảy Lần Thất Thân Của Tô Phá Nguyệt