TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Bôi Đen Hoàng Đế Bệ Hạ
Gia Đình Công Hầu
Tranh Đấu Hào Môn: Trùng Sinh Chi Nhị Tiểu Thư
Sống Lại Làm Nữ Thổ Phỉ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Đích Nữ Vương Phi
Thê Tử Của Bạo Quân
Nữ Quan Vận Sự