TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Touch Of Enchantment
Lời Thì Thầm Của Những Đóa Hồng (A Whisper Of Roses)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thi Vương Cuối Cùng
Liên Hoa Yêu Cốt
Xác Ấm
Quỷ Thê
Truy Hồn - Hiện Trường Tội Ác
Tận Thế Quyến Rũ Nữ Nhân Thiên Hạ
Con Gái Của Tử Thần
Bạch Dạ - Sổ Ghi Chép Chuyện Kỳ Bí
Nhà Tui Có Ma
Chết Trước Hoàng Hôn