TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tục Huyết Hải Thâm Thù
Thánh Thủ Thần Thâu
Nửa Cõi Sơn Hà
Lăng Không Tam Kiếm
Huyết Long Tuyệt Kiếm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tiên Ngạo
Thế Giới Hoàn Mỹ
Bất Diệt Kiếm Thể
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Đế Tôn
Vũ Thần
Tiên Ngục
Phàm Nhân Tu Tiên
Chân Tiên
Dưỡng Nữ Thành Phi