TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Trảm Xuân
Tam Thiên Nha Sát
Sự Mê Hoặc Của Yêu Hồ
Thương Hoa Tiếc Ngọc
Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Đích Nữ Vương Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Lãnh Hoàng Phế Hậu