TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Hình Danh Sư Gia
Đại Đường Tiểu Lang Trung
Tống Y
Nạp Thiếp Ký II
Tri Huyện Giả Mạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ba Bé Bi Là Nam Chính Phản Diện
Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt
Vạn Dặm Tìm Chồng
Nhất Phẩm Ngỗ Tác (Nữ Ngỗ Tác)
Dữ Quân Giai Lão
Xuyên Vào Thám Tử Lừng Danh Conan... Quyết Làm Người Qua Đường
Sư Gia! Lại Có Điêu Dân Cầu Kiến
Nữ Phụ Ta Có Năng Lực Đặc Biệt
Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong
Nạp Thiếp Ký II