TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tu Tiên Chi Ma Thể
Quấn Riết Vào Nhau
Dật Nhiên Tùy Phong
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Trọng Sinh Đến Nông Gia
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng
Xuyên Đến Cánh Đồng Lúa Xanh Xanh
Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự