TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Tái Thế Làm Phi
Âm Mưu Gia (Kẻ Lập Mưu)
Người Tốt Kẻ Xấu
Hòe Viên
Khống Chế Dục

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nữ Phụ Trùng Sinh (Trùng Sinh Nữ Phụ)
Nữ Phụ Phản Công!! Nữ Chính Đừng Khinh Thường Ta!
Nữ Phụ Trùng Sinh
Thần Tượng Nữ Phụ
Mị Nhục Sinh Hương
Tránh Xa Nam Chủ: Ta Muốn Làm Nhân Vật Quần Chúng!
Mỹ Nam Thì Sao Chứ? Nữ Phụ Ta Xin Kiếu!!
Pháo Hôi Đại Náo Thịt Văn: Vật Hi Sinh Từng Bước Phản Kích!!!
Hậu Cung Nữ Phụ
Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!