TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Phượng Nghịch Thiên Hạ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Sư Huynh, Rất Vô Lương
Triệu Hoán Sư Khuynh Thành (Phúc Hắc Cuồng Nữ: Khuynh Thành Triệu Hồi Sư)
Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)
Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Khí Phi Hồ Sủng
Tà Vương Mị Hậu: Triệu Hồi Sư Xinh Đẹp
Thần Y Khí Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Thiên Tài Bao Cỏ Dòng Chính Nữ: Nghịch Thiên Tiểu Cuồng Hậu