TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)
Dám Kháng Chỉ? Chém!
Không Thị Tẩm? Chém!

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bia Đỡ Đạn Phản Công
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Phượng Nghịch Thiên Hạ
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Boss Là Nữ Phụ
Nữ Phụ Công Tâm Kế
Kế Hoạch Làm Người Qua Đường Của Nữ Phụ Vô Cảm
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy