Tùy Chỉnh

Chương 14: Mị phi giao dịch (hạ)

Khụ khụ! Bởi vì muốn thành công trở thành tú nữ nên tình báo là việc quan trọng nhất. Nhìn nàng mới vừa vào cung được mấy ngày, mặc dù nói khoảng cách từ Vĩnh Hạng đến hậu cung cũng khá xa, nhưng Thường Hy lại thời thời khắc khắc đi dò la tin tức, vì lót đường cho cuộc sống sau này, nàng tuyệt đối không đánh trận mà không có bất cứ chuẩn bị gì.

Lấy thân phận của nàng đương nhiên không vào được hậu cung của Hoàng đế lão tử, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không vào, nhìn nàng không phải vừa mới cự tuyệt Mị phi sao? Phủ trạch của các hoàng tử, thân phận nàng đoán chừng cũng sẽ không vào được, nhưng là hiện tại không giống nhau, có Mị phi dìu dắt, tất cả không thể cũng biến thành có thể!

Nhưng muốn chết chính là, trong năm hoàng tử phải nói có tiền đồ nhất chính là Thái tử điện hạ, nghe nói người đó cả năm cũng chẳng cười lấy nổi một lần, bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám. Nhưng được sủng ái nhất chính là sở sinh của Mị phi, ngũ hoàng tử Tiêu Vân Bác. Cuồng vọng nhất chính là Kính phi sở sinh, đại hoàng tử Tiêu Vân dật; ôn tồn nho nhã nhất là của Mẫn phi sở sinh, nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt; không có đại não nhất, thích gây họa là Hoàng quý phi sở sinh, tam hoàng tử Tiêu Vân Thanh. Mà có địa vị cao nhất trong hậu cung hiện nay chính là Hoàng quý phi.

Trong năm người này Thường Hy hy vọng nhất là được đi vào phủ trạch của Thái tử, đi theo vị thái tử danh chính ngôn thuận. Tin tưởng dựa vào mưu trí cùng thủ đoạn của Ngu Thường Hy nàng, khụ khụ, sớm muộn gì nàng cũng đạt được mục đích, khiến cho gia tộc của nàng có thể vì nàng mà vinh dự, có thể vì nàng mà chen được vào danh gia vọng tộc, để cho nàng trở thành đại công thần của Ngu gia.

Nhưng Mị phi đã ra mặt hỏi như vậy, Thường Hy cũng không dám nói thẳng rồi. Đứa ngốc cũng biết Mị phi vẫn đang nhìn chằm chằm