TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Lão Bản, Nhượng Ta Thượng!
Sơ Luyến Anh Thì ( First Love)
Độc Hành Thú
Tội Nhân (Dật Danh) - Bạch Vân
Liệp Ái (Săn Tình)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trọng Sinh Đến Nông Gia
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Sủng Hôn Hào Môn
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích