TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Giai Nhân Là Trộm
Giữa Vạn Nhân Thiên Hạ Chỉ Yêu Độc Mình Em!
[Khuynh Càn] Vân Thủy Nhược Giang Ly
Tịnh Thủy Hồng Liên
½ Lưu Manh (Một Nửa Lưu Manh)
Trọng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần
Trùng Sinh Chi Tiểu Gia Bất Tý Hậu
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội
[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh