Tất cả
Huyết Hận Phi Ưng

Hang động? Trên thế giới này có rất nhiều hang động. Mỗi hang động đều có một hình thù khác nhau, nhưng chung quy nó cũng chẳng qua chỉ là những cái hang động bình thường mà thôi. Nếu chỉ có đơn giản như vậy, chẳng phải là quá nhàm chán hay sao? Thế nhưng, hang động này thật khác biệt, mang theo nét đặc trưng chỉ của riêng nó mà thôi. Nó kì bí, giống như một chiếc hộp đen, khi mở rộng ra mới thấy toàn những điều kì diệu.

 

Sự chết chóc kêu gào muôn nơi, nước mắt chảy thành sông, máu nhuộm đầy trên nền đất, tiếng ai oán, trời cao có hay? Ý trời đã định, không thể nào thay đổi được. Nếu như trời cao đã định sẽ chém giết, vậy thì là chém giết, nhân từ có thể thay đổi được cục diện hay sao? Muốn nhẹ lòng, không thể buông bỏ lòng... Thanh kiếm bay lên, đất trời phẫn nộ, những trang anh hùng hào kiệt vì hận mà chuyển mình. Một đạo ánh sáng, kiếm lướt đến đâu, xác người đều rơi đầy đến đó, chẳng mấy chốc đã chất thành núi. Dường như chỉ khi làm như vậy, diệt người, không cho phép người diệt ta, như vậy mới có thể sinh tồn. Một núi không thể có hai hổ, một nước không thể tồn tại hai vua. Tất cả, chung quy cũng là ý trời đã định...

Bình luận truyện