TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Mười Lăm Năm
Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại
Thất Gia
Nghịch Lữ Lai Quy
Thiên Nhai Khách

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Dưỡng Nữ Thành Phi
Yêu Vì Tính Phúc
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Dạ Hành Ca
Tự Thủy Nhu Tình
Ta Đi Qua Thiên Sơn Vạn Thủy Cũng Chỉ Để Dừng Lại Bên Cạnh Chàng
Độc Ái Sát Thủ Phu Quân
Sống Lại Thành Mục Niệm Từ
Lung Linh Tán
Gian Phu Thắng Phụ