TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Phi Lễ Vật Nhiễu
Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)
Phạt Anh Phải Lòng Em
An Tĩnh Đích Bộ Thủ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Quay Lại Đây Ngay!! Tôi Ra Lệnh Đấy!!
Trọng Sinh Đến Nông Gia
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư
Chồng Quỷ (Quỷ Phu)
Trùng Sinh Chi Dược Thiện Nhân Sinh
Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích
Sủng Hôn Hào Môn