TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Trúc Báo Bình An
Phỉ Hoạn
Cựu Nhân
Hạ Tân Lang
Diễm Quỷ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm
Ma Đạo Tổ Sư
Diễn Biến Gian Tình Nảy Sinh Giữa Tiểu Hoàng Đế Và Hoàng Thúc
Tự Thủy Nhu Tình
Yểm Nguyệt
Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
Thiên Thu - Mộng Khê Thạch
Hai Lão Yêu Quái
Sủng Đa (Sủng Cha)
Ranh Giới - Hoạt Lịch Sam