TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Chuột Túi Lão Ba
Chủ Nhân Xin Ngài Đừng Có Chọc Tôi
Tình Phu Gây Lầm Lỗi
Kính Chiếu Yêu Của Nàng Phi Ngốc Nghếch
Nịnh Thần Vô Lương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi
Thất Dạ Sủng Cơ
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)