TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư
Thánh Tuyền Tầm Tung
Ma Thổi Đèn
Ma Câm: Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn
Tặc Miêu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ma Thổi Đèn
Mắt Âm Dương I
Lật Mở Thiên Thư
Mô Kim Quyết - Quỷ Môn Thiên Sư
Đạo Sĩ Đạo Gia Du Ký
Giải Ngải Ký
Kẻ Trộm Mộ
Cửu Biện Liên
Bảy Ngôi Làng Ma
Ung Châu Tàng Cốc