TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Phúc Tinh Giá Đáo
Hùng Dạng Độc Thần Y
Khất Nhi Hoàng Gia
Võ Tướng Cướp Cô Dâu
Tướng Công Đòi Cưới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Bia Đỡ Đạn Phản Công
Đích Nữ Vương Phi
Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Thê Tử Của Bạo Quân