TRUYỆN CÙNG TÁC GIẢ

Phúc Tinh Giá Đáo
Hùng Dạng Độc Thần Y
Khất Nhi Hoàng Gia
Võ Tướng Cướp Cô Dâu
Tướng Công Đòi Cưới

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trẫm Cũng Rất Nhớ Nàng
Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê
Ăn Thịt Chi Lữ (Cuộc Hành Trình Ăn Thịt)
Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Lãnh Hoàng Phế Hậu
Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Tuyệt Thế Thần Y: Phúc Hắc Đại Tiểu Thư
Thất Dạ Sủng Cơ
Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi